Đất sét Ghassoul (Ghassoul Clay)

100,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sản phẩm liên quan

 Dưỡng thể (Body lotion)  Dưỡng thể (Body lotion)
170,000₫
 Kem  Kem
150,000₫
 Khăn Tơ Tằm  Khăn Tơ Tằm
65,000₫
 Lú Bú - Lá Cải Ngâm Mông  Lú Bú - Lá Cải Ngâm Mông
85,000₫
 Miếng tắm Xơ Mướp  Miếng tắm Xơ Mướp
25,000₫
 Đất sét Ghassoul (Ghassoul Clay)
 Đất sét Ghassoul (Ghassoul Clay)