Xà bông

 Xà bông Cam ngọt (Sweet Orange Soap)  Xà bông Cam ngọt (Sweet Orange Soap)
120,000₫
 Xà bông Muối biển (Seasalt Soap)  Xà bông Muối biển (Seasalt Soap)
120,000₫
 Xà bông Thảo mộc (Galaxy Soap)  Xà bông Thảo mộc (Galaxy Soap)
225,000₫