Sản phẩm khuyến mại 20%

 Dưỡng thể (Body lotion)  Dưỡng thể (Body lotion)
170,000₫
 Nước Tẩy Trang (Micellar Water)  Nước Tẩy Trang (Micellar Water)
105,000₫
 Sữa Dưỡng Tơ Tằm (Silk Lotion)  Sữa Dưỡng Tơ Tằm (Silk Lotion)
160,000₫