Khóa ẩm

 Dưỡng thể (Body lotion)  Dưỡng thể (Body lotion)
170,000₫
 Dưỡng trà xanh (Chamomile Tea Gel)  Dưỡng trà xanh (Chamomile Tea Gel)
105,000₫
 Mặt nạ ngủ  Mặt nạ ngủ
130,000₫
 Sáp dưỡng (TOP-to-TOE Ointment)  Sáp dưỡng (TOP-to-TOE Ointment)
210,000₫
 Sữa Dưỡng Tơ Tằm (Silk Lotion)  Sữa Dưỡng Tơ Tằm (Silk Lotion)
160,000₫