Dưỡng môi

 Dưỡng môi dạng dầu (Glow Lip Oil)  Dưỡng môi dạng dầu (Glow Lip Oil)
100,000₫
 Dưỡng môi dạng sáp (Lipbalm)  Dưỡng môi dạng sáp (Lipbalm)
100,000₫
 Son dưỡng có màu  Son dưỡng có màu
120,000₫