Chăm sóc cơ thể

 Đất sét Ghassoul (Ghassoul Clay) Đất sét Ghassoul (Ghassoul Clay)
100,000₫
 Dưỡng thể (Body lotion) Dưỡng thể (Body lotion)
170,000₫
 Kem Kem
150,000₫
 Khăn Tơ Tằm Khăn Tơ Tằm
65,000₫
 Lú Bú - Lá Cải Ngâm Mông Lú Bú - Lá Cải Ngâm Mông
85,000₫
 Miếng tắm Xơ Mướp Miếng tắm Xơ Mướp
25,000₫
 Muối Tắm (Salt Body Scrub) Muối Tắm (Salt Body Scrub)
70,000₫
 Muối tắm bé Muối tắm bé
250,000₫
 Muối Thảo Dược Ngâm Chân Muối Thảo Dược Ngâm Chân
120,000₫
 Sáp dưỡng (TOP-to-TOE Ointment) Sáp dưỡng (TOP-to-TOE Ointment)
210,000₫
 Xà bông Cam ngọt (Sweet Orange Soap) Xà bông Cam ngọt (Sweet Orange Soap)
120,000₫
 Xà bông Muối biển (Seasalt Soap) Xà bông Muối biển (Seasalt Soap)
120,000₫
 Xà bông Thảo mộc (Galaxy Soap) Xà bông Thảo mộc (Galaxy Soap)
225,000₫
 Xơ mướp Xơ mướp
45,000₫