Giỏ hàng

Khách hàng 1

Đánh giá cho shop 5* rồi, nhưng phải xóa đi đánh giá lại cho khỏi day dứt.Thực sự chỉ muốn nói là cảm ơn chị, bạn nhân viên cũng nhiệt tình lắm ạ, em giờ chính thức thành 1 tín đồ nhà Tynnyl rồi ạ. Đánh giá cho shop 5* rồi, nhưng phải xóa đi đánh giá lại cho khỏi day dứt.Thực sự chỉ muốn nói là cảm ơn chị, bạn nhân viên cũng nhiệt tình lắm ạ, em giờ chính thức thành 1 tín đồ nhà Tynnyl rồi ạ.